top of page

DE KERNWAARDEN KAART

Wijsgerige communicatie vereist een bezien van alle dingen door het oog van de ander
Van Dale

DE KAART WAARMEE JE VERDER KOMT

DAN ALLE ANDERE KAARTEN...

Een belangrijk onderdeel van de Communicalogie theorie zijn de Kernwaarden van Communicalogie, de basis voor communicatie die de gewenste resultaten oplevert. Positief resultaat indien je communicatie positief geformuleerd is, maar negatief in het geval je communicatie negatief geformuleerd is. Door de Kernwaarden van Communicalogie toe te passen, wordt een basis worden gelegd voor evenwichtig communiceren. Voeg daar ambitie aan toe en er gaat een wereld voor je open.

GEMANIERDHEID
Iemand die gemanierd is heeft goede manieren. Dat kan van mens tot mens verschillen, maar in onze cultuur is er toch sprake van een zekere norm qua manieren. Een goede toetsing voor uw welgemanierdheid komt voort uit het gezegde ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet’.
Een goed gemanierd schip is een schip waarop de stand en de hoeveelheid van de zeilen en lading goed geregeld is, zodat het zich gemakkelijk laat besturen en niet zwaar stampt (Van Dale).

EERLIJKHEID
Een eerlijk iemand is volgens het woordenboek (Van Dale) een persoon die wars is van leugens en bedrog maar oprecht en deugdzaam is. Eerlijkheid is de eigenschap van eerlijk te zijn, rechtschapen en betrouwbaar, maar ook behoorlijk en fatsoenlijk.

VERTROUWEN
Het woord vertrouwen kent meerdere betekenissen. Het betekent dat je het vertrouwen geniet van anderen, en de verantwoordelijkheid hebt om dat waar te maken. Het betekent ook dat je jezelf vertrouwt en rekent op je eigen vermogens en kwaliteiten.

ENTHOUSIASME
Enthousiasme betekent geestdrift en bezieldheid, oftewel geheel van iets vervuld zijn. Het ware geheim van succes is enthousiasme. Het is de fonkeling in je ogen, de manier waarop je loopt, de greep van je handen. Met enthousiasme kun je iets bereiken, zonder enthousiasme zijn er alleen uitvluchten.

RESPECT
Het woord respect komt van oorsprong uit het latijn en bestaat uit de woorden RE (opnieuw) en SPECT (van spectare wat vertaald kan worden met ‘kijken’). Respect betekent in dit verband het opnieuw bekijken, door de ogen van de ander.
Door niet alleen door de ogen van de ander te kijken, maar ook het gevoel van de ander in acht te nemen, ontstaat sympathie (meeleven) en wellicht zelfs empathie (meevoelen). Respect heeft hier niet de betekenis als ‘respect voor een gezagsverhouding of autoriteit’, maar gaat juist uit van gelijkwaardigheid.

G.E.V.E.R.
De eerste letters van de Kernwaarden vormen een acroniem. Het woord GEVER. Dat is wat je doet als je de Kernwaarden hanteert in je communicatie. Voeg daar je eigen waarden aan toe en geef er een persoonlijke invulling aan. Dan wordt je een communicator die geeft en ontvangt. Blijf geven volgens de Kernwaarden en je zult uiteindelijk ontvangen.

AMBITIE
Wie de ambitie heeft, de begeerte om (zelf)kennis te verwerven, heeft het permanente streven om een betere communicator te worden. De beloning voor deze ambitie zal komen in de vorm van persoonlijk succes, dat op een hoger plan ligt dan het vergaren rijkdommen.

GRATIS KERNWAARDENKAART

Je kunt een gratis kernwaardenkaart (kunststof creditcard) ontvangen door een aan jezelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar

VIA Communicalogie, Rijksstraatweg 67, 7391 MJ Twello.

 

bottom of page