top of page

PROCEEDING ACTIONCOACHING

Op het moment van de beslissing wordt de toekomst gevormd.
Anthony Robbins

PROCESSEN IN BEWEGING BEGELEIDEN

procédé: werkwijze, methode, behandeling.

 

proces: werking in haar voortgang beschouwd,; ontwikkelingsgang;
een proces is de zichtbare of onzichtbare beweging van een deel van een organisme (A. Gans); een procédé in actie.


proceeding: voortgang, handeling, gedragslijn, maatregel.

proceeder: procesbegeleider (voor individuele- of groepsontwikkelingsprocessen).

De wereld hangt van processen aan elkaar. Natuurlijke processen die niet of nauwelijks te sturen zijn, of procedures, die vaak het resultaat zijn van cultuur, omgeving, opvoeding en opleiding die tot gewoonte of norm zijn geworden. Het blijkt keer op keer een illusie dat de mens de natuurwetten kan tarten en de natuurlijke processen kan sturen en beïnvloeden. In dat verband houdt de technologische ontwikkeling van de laatste 100 jaar hier zelden rekening mee.

 

Proceeding vanuit Communicalogie standpunt bekeken, houdt juist rekening met deze natuurwetten en maakt er optimaal gebruik van binnen de huidige mogelijkheden. De procedures daarentegen, die door mensen gecreëerd zijn, kunnen wel degelijk in beweging worden gebracht en worden verbeterd. Dat kan echter alleen als de wil om te veranderen aanwezig is. Waar(door) en hoe de verandering vervolgens begint, of is begonnen, is niet zo belangrijk; de juiste begeleiding van de processen des te belangrijker.

Dat is de taak van de proceeder, oftewel de oefenmeester of trainer. VIA Communicalogie beschikt over ervaren proceeders die het beste in de mens (individueel ), teams en organisaties (collectief) naar boven halen.

bottom of page