top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Kernwaarden onderschrijven  
De algemene voorwaarden die VIA Communicalogie hanteert zijn de kernwaarden van Communicalogie.  
Gemanierdheid, Enthousiasme, Vertrouwen, Eerlijkheid en Respect. Onlosmakelijk verbonden met de ambitie om te groeien als individu en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.  


2. Vergoedingen en beloningen  
Met de verkregen inzichten en het hanteren van de kernwaarden van Communicalogie (met als acroniem GEVER) wordt de opdrachtgever c.q. deelnemer zelf eveneens ‘gever’ van een boodschap.  
Onder die (voor)waarden werken wij met en voor onze opdrachtgevers en verwachten dat zij op één of andere wijze teruggeven wat zij ontvangen. Zakelijk gezien zal dat in de vorm van een financiële vergoeding zijn waar van te voren concrete en heldere afspraken over zijn gemaakt.  
Er zijn omstandigheden en situaties denkbaar dat dit niet mogelijk of wenselijk is. Een (immateriële) dienst is niet altijd in geld of goederen uit te drukken en tegenover iedere dienst hoeft niet altijd een beloning te staan. In dergelijke gevallen verzoeken wij de begunstigde om belangeloos drie andere mensen of groeperingen een kostenloze dienst of bijdrage aan te bieden. Als ieder mens tenminste één ander mens gelukkig maakt dan ziet de wereld er heel anders uit.  


3. Copyright  
Alle inzichten, denkwijzen en methodieken die door VIA Communicalogie worden toegepast zijn vrij om te worden doorgegeven.  
Liefst zo zorgvuldig mogelijk en met bronvermelding. Voor zover gebruik wordt gemaakt van publicaties, methodieken en modellen van derden dient u de auteursrechten te respecteren.  


 

bottom of page